คู่มือการใช้งาน AR

1.เข้าสู่เว็บไซต์ culturestravel.com ที่นำเสนอโดยรูปแบบวิดีโอ ผ่าน AR

คู่มือ 1

2.นำมือถือทำการดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Aurasma หรือ Hp Reveal

คู่มือ 5

3.เลือกสถานที่ ที่ต้องการรับชม หรือ โพสที่สนใจรับชม และนำมือถือที่ได้ทำการดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น Aurasma หรือ Hp Reveal ส่องที่ QR Code เพื่อทำการติดตาม ID ของผู้จัดทำ และส่องที่รูปภาพแรกบนสุดของโพสที่ท่านสนใจ (หากส่องที่รูปอื่นวิดีโอจะไม่แสดง)

คู่มือ 2

4.แอปพลิเคชั่น Aurasma จะทำการจับภาพสถานที่นั้น ๆ

คู่มือ 3

5.จะแสดงภาพวิดีโอ ขึ้นมาที่มือถือ พร้อมรับชม

คู่มือ 4