เที่ยวชมวิหารพระวัดหนองแก

QRcode

(รับชมวิดีโอเพิ่มเติมด้วย โปรแกรม Aurasma มิติใหม่ในการรับชม คู่มือการใช้งาน AR)

เที่ยวชมวิหารพระที่ตั้งอยู่วัดหนองแก

หากท่านได้ชมวิหารวัดหนองแก  ซึ่งอยู่ด้านในสุดจากทางเข้าวัด จะเห็นได้ว่ามีสวยงามหากได้เข้ามาชมภายในตัววิหาร จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามเมื่อมองไปรอบๆตัววิหารและมีองค์พระพุทธรูปสีสันที่งดงามตั้งอยู่ด้านในตัววิหารให้ท่านได้กราบไหว้บูชา ภายนอกของตัววิหารมีต้นไม้ใหญ่ และใกล้ๆกับศาลาไม้ก็ยังหอระฆังที่มีความสวยงามและเมื่อเดินไปอีกนิดก็จะพบกับหอระฆังไม้ที่ตัวไม้มีสีสันสวยงดงามมากและเมื่อท่านมองไปด้านหลังก็จะพบกับพระพุทธรูปพระอุมบาตให้ท่านชื่นชมความสวยงามของพระพุทธรูปให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิรมงคลแกตัวท่าน

แวะกราบหลวงพ่อคำ วัดหนองแก

หากพูดถึงประวัติ พระครูประสิทธิวรการ (หลวงปู่คำ) เป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งผ่านช่วงชีวิต มาเป็นเวลานานถึง ๕ แผ่นดิน ๕  รัชสมัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่านเป็น พระที่บริสุทธิ์เพียบพร้อมด้วยไตรสิกขา มีปฏิปทา ที่เคร่งครัดต่อศีลาจารวัตร อย่างสูงส่ง ท่านผ่านการบำเพ็ญเพียรและเจริญภาวนาจนกระทั่วบรรลุถึงฌานสมาบัติชั้นสูงในทางพุทธศาสนา    ศรัทธาที่ผู้คนมีต่อท่านเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วว่าท่านเป็นอริยะสงฆ์ที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาเพื่อ เป็นที่พึ่งแห่งจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย มีคนพูดกันว่าท่านตาทิพย์ หูทิพย์ สามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยเจโตปริยญาณ ซึ่งมีน้อยนักที่จะมีพระรูปอื่น ๆ เป็นได้เช่นกัน และเมื่อท่านได้รู้ถึงประวัติของหลวงพ่อคำ ท่านสามารถกราบไหว้และขอพรได้

กดลิงค์เพื่ออ่านเพิ่มเติม

แผนที่เส้นทางไปยังวัดหนองแก

หากท่านใดที่ต้องการเดินทางไปเที่ยววัดหนองแก ที่ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนหัวหิน-ตะเกียบ บ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 40 ไร่ และตั้งเมื่อวันที่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2508 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*